Lider na dzielni

Zapraszamy na warsztaty skierowane do społeczności lokalnych, 27 września i 4 października.