Przyszłość Europy w twoich rękach

Debata „Przyszłość Europy w twoich rękach” wzbudziła w Szczecinie dość duże zainteresowanie. Na zaproszenie marszałka Olgierda Geblewicza do Szczecina przyjechał Marc Lemaitre, Dyrektor Generalny do spraw polityki regionalnej i miejskiej w Komisji Europejskiej. Rozpoczynając spotkanie marszałek Geblewicz zwrócił uwagę, że rozmawiając o Unii Europejskiej warto dyskutować nie tylko o pieniądzach ale także o wartościach, wśród których pokój oraz przestrzeganie demokratycznych reguł są fundamentem do których się odwołujemy. Zdaniem Geblewicza po 15 latach obecności Polski w UE widać potrzebę dbania i troszczenie się o UE jako wspólną wartość.

Marc Lemaitre podkreślił fakt zdobywania swojego doświadczenia w pracy w Komisji Europejskiej u boku polskich komisarzy – Danuty Huebner i Janusza Lewandowskiego. Jego zdaniem wiele osób podziwia polską drogę do Unii Europejskiej. Zaczęła się ona już w 1989 roku. To była trudna droga, terapia szokowa polskiej gospodarki, bezrobocie, zamykane zakłady pracy. Ale w tym kontekście widoczna była też ogromna determinacja Polaków i ich umiłowanie wolności.

Zdaniem Lemaitre UE zaproponowała te same narzędzia dla wszystkich nowych członków UE, ale to tylko Polska i Słowacja osiągnęły najwięcej. Dyrektor Generalny polityki regionalnej i miejskiej Komisji Europejskiej zwrócił uwagę, na nowe podejście do kolejnej perspektywy finansowej i celów wsparcia. Zdaniem Komisji Europejskie to regiony będą bardziej decydować o priorytetach interwencji przy założeniu, że mniejszą wagę należy zwracać na inwestycje infrastrukturalne a bardziej odpowiadać na potrzeby społeczeństwa. Jak powiedział Lemaitre – to zmiana perspektywy lokowania wsparcia, bardziej istotnie będą wspieranie nowoczesnych technologii ale także zauważenie starzejącego się społeczeństwo i odpowiedź na jego potrzeby. Wśród nich wspierania kapitału społecznego, opieka, komfort życia ale również kultura zajmują ważne miejsce.

Podczas dyskusji pojawiały się tematy euro, wsparcia dla kobiet, inwestowania w kulturę, społeczeństwo obywatelskie, przyszłość regionów czy ocena kończącej się kadencji Donalda Tuska. Gość z Komisji Europejskiej podkreślał, że bycie członkiem UE to respektowanie wspólnych zasad, to zaś przekłada się na wzrost PKB. Jego zdaniem brexit pokazał, że musimy – szczególnie ludzie młodzi, walczyć o swoją przyszłość.

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozostałe aktualności

KRS 0000774078  
NIP 8513235310

kontakt@fundacjaeuropejska.pl